นวัตกรรมสร้างบ้าน ที่ใช่วัสดุทดแทน แบบประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันนี้ โลกของเราเกิดปัญหาโลกร้อนปัญหาขยะพลาสติก ที่เป็นปัญหาจากทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาและมีแนวโน้มว่า การใช้วัสดุเหล่านี้นั้นจะมุ่งเน้นการเกิดปัญหา