รถยนต์ไฟฟ้านำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

รถยนต์ไฟฟ้านำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยรวมแม้ว่าการผลิตไฟฟ้ายังคงเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมากภายใต้สภาวะปัจจุบันการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านั้นดีกว่าสภาพอากาศมากกว่ารถยนต์เบนซินทั่วไปใน 95% ของโลกข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือสถานที่เช่นโปแลนด์ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของถ่านหิน

การปล่อยตลอดชีวิตโดยเฉลี่ยจากรถยนต์ไฟฟ้านั้นต่ำกว่ารถยนต์เบนซินถึง 70% ในประเทศเช่นสวีเดนและฝรั่งเศส (ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จากพลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์) และต่ำกว่าประมาณ 30% ในสหราชอาณาจักรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถยนต์เบนซินรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่าวันนี้โครงการศึกษาที่ในปี 2050 รถคันที่สองทุกคันบนถนนอาจเป็นไฟฟ้า สิ่งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซCO 2ทั่วโลกได้มากถึง 1.5 กิกะตันต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยCO 2ทั้งหมดในปัจจุบันของรัสเซีย